JEZDECKÁ ŠKOLA LEDCE© 2015 Napiště nám

Rodinná jezdecká stáj pro děti a mládež

Přihlášky a formuláře

- Přihláška do jezdecké školy
- Přihláška do oddílu ČJF (Česká Jezdecká Federace)
- Přihláška na Letní tábor

Důležitá ustanovení

Docházka je libovolná, doporučujeme 1x – 2x týdně, podle časových možností každého zájemce. Po proškolení jezdce o bezpečnosti při ošetřování a jízdě na koni je nutné podepsat “PROHLÁŠENÍ“, kde jezdec /do 18-ti let jeho zákonný zástupce/ potvrzuje, že byl seznámen se zásadami bezpečnosti, a že si je vědom všech rizik, spojených s jízdou na koni. Požadavky na výstroj jezdce sportovní oblečení a vhodná obuv/podrobnosti v zásadách bezpečnosti/ bezpečnostní přilba /povinná/, bezpečnostní vesta /pro děti povinná, pro dospělé doporučená/ jezdecký bičík.
Kdo jsme
Jezdecká stáj provozovaná formou živnosti a jezdecký oddíl evidovaný jako spolek JK R + K Řisuty.

Spolek je členem České Jezdecké Federace a pravidelně se účastníme jezdeckých soutěží.
Kontakt
Jezdecká Škola Ledce
Ledce u Kladna č.p. 80

Renata Čečilová
Telefon: 605-902-974
Email: cecilka74@volny.cz
IČ 03176444
Co děláme
Naším hlavním cílem je všestranný rozvoj a výcvik mladých jezdců a rozvýjení jejich dobrého vztahu ke koňům a zvířatům obecně.